maandag 27 oktober 2014

Workshop 'Advies groep 8' (schoolverlaters) op d'n Hazennest

Mieke van der Heijden (d'n Hazennest) heeft een verslag aangeleverd van de workshop over het goed adviseren van groep achters en hun ouders over het voortgezet onderwijs.

Er zijn vijf stellingen tijdens de workshop besproken. De reacties worden hieronder vermeld.

Stelling 1. Ik ben dik tevreden over de LWOO-procedure.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Er is geen evaluatie van Tangent geweest. Er is geen meerwaarde voor basisonderwijs. Het VO wil weten wie er komen. Leerwegondersteunend onderwijs gebeurt op PO en VO: is dat nodig? Het is een signaal naar VO. De procedure wordt verplicht gesteld door Plein 013 (het vroegere WSNS). Het geeft onrust bij ouders; kan advies beïnvloeden en schoolkeuze beperken.

Stelling 2. Het LVS speelt de belangrijkste rol bij het advies.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Het is een optelsom van alle gegevens en kindkenmerken. Als school moet je achter je advies blijven staan. Het Leerlingvolgsysteem en de drempeltoets worden met leerlingen en ouders besproken; om ouders voor te bereiden en leerlingen te motiveren een voorlopig advies in groep 7. Een extra gesprek in groep 7 na de entreetoets.

Stelling 3. Een IQ-test is van toegevoegde waarde.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Zeker: een kind laat niet altijd zien wat het kan, maar zaken als motivatie en werkhouding zijn ook belangrijk. De test zou liefst eerder dan in groep 8 moeten plaatsvinden. Een leerkracht kan 'er naar werken': blijf je daar bewust van!

Stelling 4. De directie moet aanwezig zijn bij de adviesgesprekken. 
Reacties/ meningen van de deelnemers: Bij een enkele school gebeurt dat; sommigen zien er wel een meerwaarde in.

Stelling 5. Het voortgezet onderwijs mag een zorgleerling weigeren.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Het voortgezet onderwijs moet een profiel leveren voor basisonderwijs en ouders. Bovendien moet het VO zélf zorgen voor plaatsing op een andere school.

Conclusies
  • Er is behoefte aan een netwerk; er zijn e-mailadressen verzameld van alle deelnemers van deze workshop.
  • Graag uniformiteit binnen Tangent met betrekking tot drempeltoets, entreetoets, eindtoets en leerlingvolgsysteem (begin of midden).
  • We willen graag iemand van BOVO én van het bestuur uitnodigen om onze vragen en zorgen met hen te bespreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten