maandag 27 oktober 2014

Korte enquête over de studiedag

We hebben als organisatie met ruim 100 inzendingen, voldoende input voor het evalueren van de studiedag. Dank iedereen voor de tips en de tops!

Mocht je alsnog een reactie willen geven op de studiedag, dan kan dat. Het enquêteformulier blijft nog even beschikbaar via deze link.

Makey Makey en Bee BotVoor de bovenbouw-afdelingen van alle scholen was er aan het eind van de dag een cadeautje: de Makey Makey. Met dit printplaatje dat je kunt aansluiten op elke computer kun je alle voorwerpen die geleiden gebruiken als 'toetsenbordonderdelen'. Een banaan aantikken geeft dan bijvoorbeeld het effect van een spatiebalk-aanslag. Je kunt bijvoorbeeld een piano maken met bananen als toetsen!

Tip: geef dit apparaat aan een aantal ict-vaardige leerlingen met de opdracht 'eens uit te zoeken wat je met dit ding kunt' en het daarna uit te leggen aan medeleerlingen.

Nog een aantal filmpjes:
Het cadeautje voor de onderbouw-afdelingen is nog onderweg: de Bee Bot.


Dit kindvriendelijke robotje laat kinderen op hele jonge leeftijd op een heel laagdrempelige manier kennismaken met de principes van het programmeren.

Nog een aantal filmpjes:

Het Tangent-lied: zing allemaal mee!


Omdat het leuk is. En omdat het kan.

Dat we nu allemaal eens op een andere locatie komen levert ook genoeg andere gedachten op die niks met de studiedag te maken hebben...... :-)

Patricia Buijs ‏@patries_ja twitterde: “Dat glas in lood nemen jullie toch wel mee naar de nieuwbouw hè? @dekring #tangent2710”

Op TodaysMeet plaatste ‘peetje’: “Op de regenboog: قوس قزح”. Kopieer deze Arabische tekens maar eens in Google Translate...

Ellen van Hest plaatste een foto op Facebook met Lidewijn, Diana, Tineke en Debby. Gewoon omdat het kan en gezellig is:

Team Caecilia @ den Bijstere zet een selfie op Facebook. 


Workshop 'Respectvol communiceren met ouders' (De Cocon)

Henny Roozendaal bezocht de workshop op De Cocon. Een verslag...


Een leuke, gezellige en vooral interessante ochtend gehad op basisschool De Cocon. Na een rondleiding door de school ging de workshop ‘Communicatie met ouders’ van start. Ruud Oerlemans verzorgde op levendige wijze deze interactieve workshop. Veel onderwerpen kwamen aan bod: respectvol communiceren, lichaamstaal, basisbehoeften en -principes, communicatievaardigheden, etc. Ook werden er ideeën uitgewisseld om betrokkenheid van ouders te versterken.

De workshop werd afgesloten met een mooi gedicht:

Luisteren

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij adviezen te geven
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij begint mij te vertellen waarom
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel,
dan neem je mijn gevoelens niet serieus.
Als ik je vraag naar mij te luisteren
en jij denkt dat je iets moet doen om
mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Misschien is dat de reden waarom voor
sommige mensen bidden werkt, omdat
God niets terugzegt en hij geen adviezen
geeft of probeert dingen voor je te regelen,
hij luistert alleen maar en vertrouwt erop
dat je er zelf wel uitkomt.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar
me en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten, wacht dan even en
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou
zal luisteren.

(Leo Buscaglia)

Workshop 'Tablets in de groep' (St. Caecilia)

John Dommeck verzorgde op St. Caecilia een workshop over tablet-gebruik in de groep. John liet zien en ervaren wat er allemaal mogelijk is met een tablet in de klas. John nam ons mee in deze nieuwe lesvorm. Een verslag van Milo Bernard.

Je kunt als leraar vele digitale middelen gebruiken, zoals Twitter en Facebook. Eduapp geeft een overzicht van alle relevante apps.

Een leuk programma is Mentimeter: via het digitale touch screen kan je leerlingen vragen laten beantwoorden via hun tablet. Proconnect kun je inzetten om op eenvoudige wijze allerlei lessen te geven in bijvoorbeeld taal, rekenen  en cultuureducatie via de tablet. De leraar ziet de antwoorden van de leerlingen op zijn digitale bord verschijnen. De leraar kan zo per leerling de antwoorden bezien.

John inspireert de deelnemers om met hun eigen team aan de slag te gaan met ict. Het is leren van elkaar. Belangrijkste is: durf te falen, gewoon eerst een paar keer proberen en dan maak je het je vanzelf eigen. Het is belangrijk dat wij als Tangent in deze nieuwe lesvorm gaan investeren en de mogelijkheden frequent onder de aandacht brengen. Voor Tangent als stichting betekent dat er een mooie uitdaging ligt om mee te kunnen gaan naar de 21th century skills. Een goed ICT-Beleid op zowel Tangent-niveau als schoolniveau is een van de randvoorwaarden om mee te kunnen naar de 21ste eeuw.


Workshop 'Advies groep 8' (schoolverlaters) op d'n Hazennest

Mieke van der Heijden (d'n Hazennest) heeft een verslag aangeleverd van de workshop over het goed adviseren van groep achters en hun ouders over het voortgezet onderwijs.

Er zijn vijf stellingen tijdens de workshop besproken. De reacties worden hieronder vermeld.

Stelling 1. Ik ben dik tevreden over de LWOO-procedure.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Er is geen evaluatie van Tangent geweest. Er is geen meerwaarde voor basisonderwijs. Het VO wil weten wie er komen. Leerwegondersteunend onderwijs gebeurt op PO en VO: is dat nodig? Het is een signaal naar VO. De procedure wordt verplicht gesteld door Plein 013 (het vroegere WSNS). Het geeft onrust bij ouders; kan advies beïnvloeden en schoolkeuze beperken.

Stelling 2. Het LVS speelt de belangrijkste rol bij het advies.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Het is een optelsom van alle gegevens en kindkenmerken. Als school moet je achter je advies blijven staan. Het Leerlingvolgsysteem en de drempeltoets worden met leerlingen en ouders besproken; om ouders voor te bereiden en leerlingen te motiveren een voorlopig advies in groep 7. Een extra gesprek in groep 7 na de entreetoets.

Stelling 3. Een IQ-test is van toegevoegde waarde.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Zeker: een kind laat niet altijd zien wat het kan, maar zaken als motivatie en werkhouding zijn ook belangrijk. De test zou liefst eerder dan in groep 8 moeten plaatsvinden. Een leerkracht kan 'er naar werken': blijf je daar bewust van!

Stelling 4. De directie moet aanwezig zijn bij de adviesgesprekken. 
Reacties/ meningen van de deelnemers: Bij een enkele school gebeurt dat; sommigen zien er wel een meerwaarde in.

Stelling 5. Het voortgezet onderwijs mag een zorgleerling weigeren.
Reacties/ meningen van de deelnemers: Het voortgezet onderwijs moet een profiel leveren voor basisonderwijs en ouders. Bovendien moet het VO zélf zorgen voor plaatsing op een andere school.

Conclusies
  • Er is behoefte aan een netwerk; er zijn e-mailadressen verzameld van alle deelnemers van deze workshop.
  • Graag uniformiteit binnen Tangent met betrekking tot drempeltoets, entreetoets, eindtoets en leerlingvolgsysteem (begin of midden).
  • We willen graag iemand van BOVO én van het bestuur uitnodigen om onze vragen en zorgen met hen te bespreken.